استوری یا پست ثابت؟

استوری یکی از بخش هایی است که به نظر من بهترین ساختار را برای ارائه محتواهای دعوت به اقدام دارد. هدف از طراحی استوری فضایی برای ارائه محتواهای موقت و اعلانات است.

سعی کنید در استوری و پست های ثابت از محتوای یکسان استفاده نکنید. به این دلیل که اولا ساختار این دو با یکدیگر متفاوت است و معمولا محتوای پست ها برای فضای استوری مناسب نیستند. همچنین در اکثر مواقع محتوای استوری برای پست های ثابت اثربخش نیستند.

دلیل دیگری که برای این کار دارم این است که وقتی یک پست را در هر دو جا قرار می دهید، به مرور زمان ذهن مخاطب کنجکاوی خود را نسبت به این بخش ها به صورت جداگانه از دست می دهد. مثلا اگر یک مطلبی را در پست ثابت قرار دهید، معمولا دیگر به استوری شما سر نمی زند.