تعداد سوالات 25 تست میباشد.

قبل از شروع آزمون بهتره به نکات زیر توجه کنید :

  1. کمی دقت
  2. کمی حوصله
  3. صداقت در پاسخ گویی

آماده هستی؟

شما باید متن درج کنید.
می بایست یک نشانی ایمیل وارد کنید.