گفتیم که اصلی ترین بخش برای کسب درآمد، طراحی محتوای دعوت به اقدام است. در ادامه برای طراحی محتوای دعوت به اقدام، چند ایده که به صورت فوری جواب می دهند، ارائه می دهم.

 

یک محصول رایگان درازای کاری که از مخاطب می خواهید، هديه دهيد.

به کسانی که محتوای شما را با هشتگ موردنظر بازنشر می کنند، یک محصول ارزشمند هدیه دهید. 

تخفیف ارزشمندی را برای کسانی که از شما خرید می کنند و فالوور شما نیز هستند، در نظر بگیرید.

فرصتی را برای امتحان رایگان خدمات و محصولات خود، برای مخاطبان صفحه تان قرار دهید.

این چند راهکار کوچک میتواند برای شما نشان دهنده راه باشد تا بتوانید برای خودتان روی کسب و کارتان پیاده سازی کنید